De Heldentoer

Krachttoer voor het psychisch welbevinden van leerlingen

Ontdek hier meer over de Heldentoer

HET GAAT GOED MET ONZE JONGEREN!

De gemiddelde levenstevredenheid van jongeren in Vlaanderen bedraagt 90%. Dat is hoger dan andere Europese jongeren.

MAAR NIET IEDEREEN IS MEE.

20% van de kinderen leeft onder de armoedegrens. Bijna 40% van de jongeren tussen 11 en 15 jaar zijn slachtoffer van pesten op school. Twee tot negen procent van de jongeren tussen 0 en 18 jaar heeft gedragsproblemen. Depressie komt voor bij meer dan 16% van de jongeren en neemt toe met de leeftijd. Jongeren kampen met ADHD, ASS, somatisatie, eetstoornissen…
Jongeren vormen de voornaamste risicogroep wat betreft het ondernemen van suïcidepogingen. 15% Jongens en 21% meisjes tussen 13 en 18 jaar heeft al twee of meer keer aan zelfdoding gedacht.

Tien procent van de jongeren scoort laag op levenstevredenheid, wil worden geholpen maar heeft er problemen mee om zich kwetsbaar op te stellen. De stap naar externe hulpverlening ligt voor velen moeilijk. Ze zoeken liever oplossingen in de eigen vertrouwde omgeving. De school is zo een vertrouwde omgeving waar jongeren vooralsnog kunnen worden geholpen.

Habbekrats wil de scholen helpen door hen een sterk project aan te reiken. Het model dat Habbekrats hanteert zet de jongeren in hun kracht. Het biedt alle partners voldoende autonomie, sterkt de competenties van alle deelnemers en zet sterk in op verbinden.

Habbekrats noemt dat het ‘Heldenmodel’ en heeft daarmee bijna dertig jaar positieve ervaring met duizenden kinderen en jongeren uit kansengroepen. DE HELDENTOER, dat is de naam van de toepassing van dit model op school. Het streeft ernaar om elke jongere die kampt met psychische en emotionele problemen een warme plaats te bieden in de schoolomgeving, problemen bespreekbaar te maken en ze ten slotte op te lossen.

Wat is het?

Met DE HELDENTOUR komt Habbekrats tegemoet aan de vraag van scholen die het psychisch welbevinden van de leerlingen willen aanpakken. Het is een echte tour, een rondtrekkend project dat scholen kan aandoen op hun vraag.
Het is een krachtig fysiek en visueel project.
Stel je voor dat er een kleurrijke bus op het schoolplein arriveert waaruit een team tevoorschijn komt dat de koer en meteen ook de leerlingen inpalmt en een groot heldenverhaal vol kleur en verwondering uitschrijft. Een verhaal met opdrachten, uitdagingen animatie, sport en spel maar ook momenten van rust en stilte. Een verhaal ook, dat de leerkrachten helpt om hun klas en/of leerlingen te evalueren op hun welbevinden en hen de mogelijkheid biedt om hulp in te schakelen.

Wat mag men verwachten?

De bus van DE HELDENTOER arriveert en neemt een prominente plaats in de ruimte in. Rond de bus ontplooit zich een gevarieerd en kleurrijk jongerenprogramma waarin elke jongere en de totale groep in de kijker worden gezet. De animatoren voldoen aan de profielen die in de klasgroep werden gekozen. Het zijn stuk voor stuk geschoolde en ervaren mensen die hun agogische kennis en vaardigheden aanwenden om een krachtig groepsproces op gang te brengen, op het tempo van de klas. De toer wordt afgesloten met een Groene Kaartenshow waarna binnen de maand een evaluatie plaatsvindt met de initiatiefnemer van de school. Op basis hiervan kan er een vervolg komen op DE HELDENTOER onder de vorm van individuele begeleiding, deelname aan een project of een terugkommoment met de groep in één van de Habbekrats-Trefpunten. Voor wie eraan begint...

1. Dien je aanvraag voor DE HELDENTOER in bij de het Rode Neuzenfonds van de Koning Boudewijnstichting wanneer er een oproep wordt gedaan (www.kbs-frb.be). Prijzen en boekingen via deheldentoer@habbekrats.be
2. Habbekrats neemt contact op met de initiatiefnemer. Samen kiezen ze een plaats en tijdstip voor de HELDENTOER.
3. Bespreek de HELDENTOER in en met de klas, al dan niet samen met Habbekrats. Kies de profielen van de animatoren van DE HELDENTOER.
4. DE HELDENTOER vindt plaats. Gooi je samen met je leerlingen in het veld en sluit af met de beste Groene Kaarten.
5. Ga voor een nabespreking, een Habbekratsproject of een terugkommoment.
6. Verwacht je aan een stevige boost van je klas en je leerlingen!

Het Team van De Heldentoer

DE CIRCUSARTIEST

DE ENTERTAINER

DE STREET-ARTIEST

DE WETENSCHAPPER

DE MUZIKANT

DE KUNSTENAAR

DE CHEF DE CUISINE

DE AVONTURIER

DE ATLEET

DE JOKER

CONTACT: Het Ontmoetingshuis, Edward Anseeleplein 3 - 9000 GENT - DEHELDENTOER@HABBEKRATS.BE